בורי כנרת שלם טרי

5/5

בורי כנרת שלם טרי

25.0050.00