סטייק בורי כנרת טרי

5/5

סטייק בורי כנרת טרי

75.00225.00