5/5

מושט - אמנון הכנרת

מושט - אמנון הכנרת

55 ₪ - לק״ג

מושט - אמנון הכנרת

אנחנו בעונת הרבייה של המושט בכנרת.
לפי הנחיות משרד החקלאות יש איסור על דיג המושטים עד לסוף חודש אפריל.