אמנון הגליל (מושט כנרת) טרי

5/5

אמנון הגליל (מושט כנרת) טרי

אנחנו בעונת הרבייה של המושט בכנרת.
לפי הנחיות משרד החקלאות יש איסור על דיג המושטים עד לסוף חודש אפריל.

11.8039.41