5/5

מושט – אמנון הכנרת

מושט – אמנון הכנרת

מושט – אמנון הכנרת

אנחנו בעונת הרבייה של המושט בכנרת.
לפי הנחיות משרד החקלאות יש איסור על דיג המושטים עד לסוף חודש אפריל.