5/5

מושט מחבת

מושט מחבת

46.75 ₪ לק"ג

מושט מחבת

אנחנו בעונת הרבייה של המושט בכנרת.
לפי הנחיות משרד החקלאות יש איסור על דיג המושטים עד לסוף חודש אפריל.