5/5

לבנון הכנרת (סרדין) לא נקי קפוא

לבנון הכנרת (סרדין) לא נקי קפוא

15 ₪ - לק״ג

לבנון הכנרת (סרדין) לא נקי קפוא

1 קג' כ 65 יח'