5/5

לבנון הכנרת (סרדין) לא נקי

לבנון הכנרת (סרדין) לא נקי

15 ₪ - לק״ג

לבנון הכנרת (סרדין) לא נקי

1 קג' כ 65 יח'