5/5

לבנון הכנרת (סרדין) לא נקי

לבנון הכנרת (סרדין) לא נקי

לבנון הכנרת (סרדין) לא נקי

1 קג' כ 65 יח'