כבד בורי כנרת טרי

5/5

כבד בורי כנרת טרי

54.40108.80