ביצי בורי כנרת טרי

5/5

ביצי בורי כנרת טרי

54.56109.12