5/5

בורי כנרת שלם – טרי

בורי כנרת שלם – טרי

בורי כנרת שלם – טרי