5/5

בורי כנרת שלם – קפוא

בורי כנרת שלם – קפוא

בורי כנרת שלם – קפוא