בורי כנרת שלם ללא ראש קפוא

5/5

בורי כנרת שלם ללא ראש קפוא

64.60