בורי כנרת שלם טרי

5/5

בורי כנרת שלם טרי

21.0042.00