אמנון (מושט) כנרת טרי

5/5

אמנון (מושט) כנרת טרי

אנחנו בעונת הרבייה של המושט בכנרת.
לפי הנחיות משרד החקלאות יש איסור על דיג המושטים עד לסוף חודש אפריל.

9.6032.00