5/5

אמנון הגליל (מושט כנרת) קפוא

אמנון הגליל (מושט כנרת) קפוא

אמנון הגליל (מושט כנרת) קפוא

אנחנו בעונת הרבייה של המושט בכנרת.
לפי הנחיות משרד החקלאות יש איסור על דיג המושטים עד לסוף חודש אפריל.