תקנון אתר

אמנת השירות של אושנגל 61 בע”מ

אושנגל 61 בע”מ מתחייבת להעמיד את לקוחותיה בראש סדר עדיפויותיה ,  להבין מה הצרכים שלהם, לענות על ציפיותיהם באופן אמיתי ומלא, תוך תשומת לב לרמת שירות הגבוהה ביותר. 

אושנגל 61 בע”מ מתחייבת להעמיד לרשות לקוחותיה את הדגים הטובים ביותר בתחום הדגים.

אושנגל 61 בע”מ מתחייבת להציע ללקוחותיה עסקאות משתלמות על מנת להבטיח את התמורה המירבית לרכישתם.

אושנגל 61 בע”מ רואה באמינות, מצוינות, והוגנות ערך עליון מתוך בטחון לקיים ולשמר רמה זו  ומתחייבת לכבד את התחייבויותיה בכל תחומי פעילותה.

תנאים ושירות

מסמך זה מהווה הסכם בנוגע לשימוש, פעילות ושירותים המוצעים לך באתר זה.

השירותים הניתנים לך במסגרת האתר מוצעים לשימושך בתנאי שתקבל/י ללא שינוי את כל התנאים הכלולים במסמך זה. עצם השימוש שלך או של מי מטעמך באתר, יהווה אישור להסכמתך לכל תנאי השימוש המפורטים במסמך זה. אם אינך מסכים/מה לתנאי השימוש באתר, אינך רשאי לעשות שימוש בו, או בשירותיו.

כללי:

 1. בכל שאלה, הערה או בעיה הנוגעות לאתר שלנו נשמח לתת לכם מענה בטלפון שמספרו 074-7648452 שהינו מוקד טלפוני שלנו הנועד לסייע ולתת מענה לכל הקשור בשימושכם באתר, או השארת הודעה בווטסאפ ע”י לחיצה על אייקון הווטסאפ המופיע באתר.
 2. אתרoceangal61.com הינו אתר אינטרנט במסגרתו תוכלו לבצע הזמנת מוצרי מזון ומצרכים אחרים לרבות דגים טריים, דגים קפואים, דגים מעובדים ומוצרים נלווים המשווקים על ידי אושנגל 61 בע”מ.
 3. הנכם מתבקשים לקרוא את תקנון האתר בעיון, וזאת מאחר והזמנת מוצרים ו/או ביצוע פעולות כל שהן באתר, על ידכם מאשר, כי קראתם את התקנון, וכי הינכם מסכימים ומאשרים את כל הוראותיו של התקנון המהווה הסכם מחייב ביניכם לבין האתר שלנו לכך שתהליך ההזמנה והרכישה באתר, יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 4. האתר שלנו שומר לעצמו את הזכות לעדכן ולשנות את התקנון מעת לעת עפ”י שקול דעתו הבלעדי, וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. מובהר בזאת, כי למזמינים ולמשתמשים באתר, לא יהיו כל טענות ו/או תביעות כלפי אושנגל 61 בע”מ, בגין עדכון ו/או שינוי כאמור. הנכם מתבקשים מעת לעת כאשר אתם מבצעים קניות באתר לקרוא את התקנון.
 5. מועד תחילת החלתו של העדכון ו/או השינוי יחול בעת פרסומו של נוסח התקנון המעודכן באתר וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.
 6. האתר הינו מנוסח בלשון זכר כאשר ההתייחסות הינה כמובן לזכר ונקבה כאחד.
 7. האתר שלנו רשאי לערוך סקרי שביעות רצון מעת לעת על מנת לשפר את השירות שהוא מעניק ללקוחותיו. סקר שביעות רצון יכול שיהיה בהודעת SMS במייל ו/או בטלפון והפרטים שהלקוח מוסר בעת ההזמנה ישמשו את האתר שלנו לשם ביצוע הסקר.הרשאים לקנות באתרoceangal61.com:

 1. כל אדם ו/או תאגיד המחזיקים כרטיס אשראי בתוקף, שהונפק על ידי אחת מחברות האשראי בישראל, המכובד בישראל ובכפוף לכך שמסרו את כל פרטיהם כמבוקש בהליך ההרשמה לאתר, ונמצאים בטווח שירות המשלוחים.
 2. למרות האמור לעיל, האתר שלנו שומר לעצמו את הזכות שלא לאפשר למזמין מסוים מכל סיבה שהיא לרכוש מוצרים באמצעות את oceangal61.com לרבות ביטולה של ההזמנה בכל עת, וזאת על פי שיקולו הבלעדי של האתר וללא כל צורך בנימוק או הסבר לכך.

אזור פעילות המשלוחים באתר מבוצעים לאזורים בצפון הארץ לפי הפירוט הבא:
הגולן, גליל עליון מזרחי, כרמיאל, שפרעם, נצרת, גליל תחתון מזרחי.

 1. השירות שניתן במסגרת האתר שלנו מוענק באזורים מסוימים בלבד המשתנים ומתעדכנים מעת לעת על ידי האתר שלנו לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. מובהר בזאת, כי רכישת מוצרים ואספקתם אפשרית אך ורק כאשר הכתובת המבוקשת על ידכם מצויה בתוך אזור הפעילות של האתר, ובכפוף לכך שאין כל מניעה טכנית ו/או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור.

שעות הפעילות באתר 

 1. הזמנה באתר אפשרית 24 שעות ביממה למעט מקרים בהם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת. אספקת הזמנה ביום ביצוע ההזמנה תתאפשר על ידי תיאום טלפוני בלבד עם נציג האתר שלנו ובתשלום נוסף על אספקה באותו יום, והכל בכפוף לזמינות חברת המשלוחים עימה עובד האתר.

אספקת ההזמנות

 1. מובהר בזאת, כי ייתכן ויחולו שינויים במועדים המצוינים בתקנון זה לרבות במועדי האספקה, שעות פעילות מוקד ההזמנות, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של אושנגל 61 בע”מ.
 2. המוצרים הנמכרים באתר
 3. באתר נמכרים דגים טריים, דגים קפואים, דגים מעובדים ומוצרים נלווים והכל כמפורט ומופיע ברשימות המוצרים המופיעות באתר.
 4. אושנגל 61 בע”מ, רשאי לשנות בכל עת לפי ראות עיניה את ההיצע ו/או את מגוון המוצרים המוצגים ברשימת המוצרים המופיעים באתר, וכן להחליף ו/או להוסיף איזה מהמוצרים ברשימת המוצרים או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה וזאת מעת לעת, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 5. מובהר בזאת, כי אופן הצגת המוצרים באתר ייקבע מעת לעת על פי שיקול הדעת הבלעדי של אושנגל 61 בע”מ. יובהר כי כל התמונות המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את אושנגל 61 בע”מ.
 6. מובהר בזאת, כי במסגרת רכישת המוצרים באתר, אושנגל 61 בע”מ שומרת לעצמה זכות למנוע ביצוע רכישות והזמנות, שעל פי שיקול דעתה הבלעדי, הינן בגדר רכישה סיטונאית. מובהר כי רכישה של מעל 30 קג’ דגים מכל סוג שהוא או של כל מוצר אחר באתר יכול ותהיה כפופה לאישור של מנהל האתר.   האתר שלנו רשאי לשנות את ההגבלה בהודעה שתימסר על גבי האתר.
 7. מוצרים הנמכרים באתר ואשר מעצם טבעם יש לבוחרם יבחרו על ידי עובדי מחלקת ההזמנות במפעל ובחירתם תעשה בהתאם לנוהלי ניהול מלאי של החברה. בכל הקשור לטיב ו/או טריותם של המוצרים, למזמין לא תהא כל טענה ו/או תביעה בגין מוצרים שיסופקו לו.
 8. כמו כן, לא תהא למזמין כל טענה ו/או תביעה כנגד תאריך התפוגה המצוין על המוצר שסופק ללקוח כל עוד תאריך התפוגה הרשומה על המוצר הינה בפרק זמן סביר לפני תום התפוגה, וזאת בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של אתר אושנגל 61 בע”מ.

 

מחירי המוצרים:

 1. מחירי המוצרים הקובעים רשומים ליד כל מוצר מהמוצרים המופיעים באתר. מובהר בזאת, כי אושנגל 61 בע”מ תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. מובהר בזאת, כי במידה ועודכנו מחירי המוצרים לפני תום הליך בחירת המוצרים על ידכם תחויבו לפי המחירים המעודכנים. כמו כן, במידה והזמנתם מוצר ובין מועד הזמנתו למועד אספקתו ישתנה מחירו (כפוף לאמור בסעיף אספקת המוצרים להלן) המחיר הקובע שעל פיו יחויב המזמין יהיה המחיר בעת אישור ההזמנה על ידכם.
 3. מוצרים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף במועד אישור ההזמנה על ידי הלקוח.
 4. חיוב המזמין בגין מוצרים הנשקלים יהא בהתאם למשקל המוצרים. דגים טריים הנמכרים באתר יישקלו לפני ניקוי והכנה למשלוח ומחירם יחושב בהתאם למשקל לפני הניקוי. יובהר, כי אומדן ערך ההזמנה שנמסר למזמין הינו מתבצע עפ”י הערכת המשקל של המוצרים הנשקלים המוזמנים. לתשומת לב המזמין, מטבע הדברים, במוצרים הנמכרים ומסופקים על פי משקל תתכן סטייה סבירה בין המשקל שהוזמן לבין המשקל שיסופק בפועל, ולפיכך החשבון ייעשה בהתאם למשקל המוצר שסופק בפועל למזמין ולא תהא לו כל תביעה ו/או טענה בשל כך.
 5. במקרה של רכישת מוצרים הנמכרים על פי משקל ומסופקים ביחידות שלמות יתבקש המזמין לבחור את מספר היחידות שברצונו להזמין ואת משקלם.
 6. מחירי המוצרים הינם כוללים מס ערך מוסף (מע”מ).
  28. המחירים ומשקל מוצרי הדגים המיוצרים על ידי אושנגל 61 בע”מ  כולליים את האריזה.

התשלום:

 1. התשלום באתר יתבצע באמצעות כרטיסי אשראי המונפקים על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות והפועלות בארץ בלבד. ובכפוף לכך שחברות אלו מתירות את ביצוע התשלומים ברשת האינטרנט ולמזמין.
 2. על אף האמור לעיל, אושנגל 61 בע”מ שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים ו/או אמצעי תשלום אחרים ככל שיבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי.
 3. תנאי האשראי יהיו בהתאם לתנאים שיהיו נהוגים באתר שלנו בעת מועד ההזמנה.
 4. האתר שלנו שומר לעצמו את הזכות להפסיק ו/או לשנות את דרך התשלומים באתר לפי שיקול דעתו הבלעדי ובכל עת כפי שיראה לה.

דמי משלוח:

 1. הזמנה באתר תחייב את המזמין  בדמי משלוח. מחיר המשלוח מצוין באתר הינו עבור משלוח למען המבוקש שצויין בזמנה. מובהר בזאת, כי דמי המשלוח הינם בנוסף לעלות ההזמנה.
 2. האתר שלנו שומר לעצמו את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, ואינו מתחייב להודיע מראש על שינוי. 

אספקת המוצרים למען המזמין:

 1. המוצרים בהזמנה יסופקו על ידי חברת אושנגל 61 בע”מ ברכב מורשה להובלת מזון.
  36. ההזמנה תסופק למען שצויין על ידי המזמין בהזמנה. שינוי מיקום אספקת ההזמנה יעשה בתיאום מראש עם שרות הלקוחות 24 שעות לפני מועד האספקה ויהיה באותו אזור החלוקה בלבד. הזמנה שייעדה אינו נכלל באותו יום חלוקה תסופק רק בהתאם ליום החלוקה של אותו אזור.
 2. מובהר כי האתר יציע מועדים לאספקה בהתאם ליכולת האספקה שלו באותה עת ובכפוף לשיקול דעתו הבלעדי.

38 . האתר יעשה כל מאמץ על מנת לספק את כל המוצרים בהזמנה ובמועד, אולם לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים לפיכך, אושנגל 61 בע”מ אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים בהזמנה בין אם צוין, כי הם במלאי ובין אם לאו ולמזמין לא תהא כל טענה ו/או תביעה כל שהיא כלפי האתר/חברת אושנגל 61 בעמ בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה.
מוצר שלא יסופק על ידי האתר לא יחויב.

 1. מובהר בזאת, כי לקוח אשר הזמין מוצר מסוים והמוצר אינו זמין במלאי, האתר יעשה כמיטב יכולתו על מנת לספק לו מוצר חלופי זהה. מוקד טלפוני יעשה ניסיון לפנות אל הלקוח על מנת לקבל את הסכמתו לאספקת המוצר החלופי.
 2. אושנגל 61 בע”מ אינה מתחייבת ללוח זמני אספקה קבועים מראש. מועד הגעת השליח ביום האספקה ייעשה טלפונית או בSMS כחצי שעה לפני מועד הגעת השליח.
 3. מובהר בזאת, כי במידה ובעת מועד אספקת ההזמנה, לא יהיה המזמין ו/או מי מטעמו במען שנרשם בהזמנה על ידי המזמין, כי ככל שאושר על ידי המזמין השארת ההזמנה בסמוך לדלת מענו או במקום אחר הסמוך למענו, מסכים ומאשר המזמין, כי האחריות לטיב המוצר הינה באחריותו בלבד ובכל מקרה של גניבה ו/או קילקול ו/או כל טענה אחרת בקשר למוצרים לא יוכל לבוא המזמין בטענות ו/או תביעות כנגד אושנגל 61 בע”מ.
 4. אריזת המוצרים המוזמנים תעשה בשקיות ניילון ו/או בכל אריזה אחרת, כפי שתראה לנכון אושנגל 61 בע”מ ולנותני השרות שלה ולא תהא למזמין כל טענה ו/או תביעה בשל כך.

החזרת מוצרים:

 1. מובהר בזאת, כי על המזמין מוטלת החובה לבדיקת תכולתו של המשלוח עם קבלתו ולהשוותו לחשבונית שתימסר לו על ידי השליח בעת האספקה.
 2. בשל רגישות המוצרים (דגים), טריים או קפואים/ מעושנים, החזרת מוצרים לא תתאפשר. 
 3. החזרת מוצרים שאינם בגדר מזון טרי תיתאפשר עד 2 ימים ממועד קבלתם בפועל.
 4. מובהר בזאת, כי בכל מקרה החזרה המזמין או מי מטעמו מתחייב כי שמר על המוצרים בהתאם לתנאי שמירה על המוצר. לא ניתן יהיה להשיב מוצרים פגומים ו/או מקולקלים, בכפוף לכך שלא נמסרו כאלו על ידי אושנגל 61 בע”מ. אושנגל 61 בע”מ שומרת לעצמה את הזכות להחליט אם המוצרים אכן אפשריים למכירה נוספת, במידה והמוצרים חוזרים פגומים אושנגל 61 בע”מ שומרת לעצמה את הזכות לחייב את המזמין על המוצר למרות החזרתו.
 5. במקרה שתתגלה אי התאמה בין ההזמנה למוצרים המסופקים או אי שביעות רצון, על המזמין להודיע על כך למוקד שירות הלקוחות בווטסאפ או מייל בתוך 12 שעות לאחר מועד האספקה, אי מתן הודעה בפרק הזמן כאמור מהווה ויתור של המזמין בדבר כל טענה ו/או תביעה בקשר לאי התאמה ו/או אי שביעות רצון מצידו.
 6. מוקד טלפוני יתאם עם המזמין את ההשלמה ו/או ההחלפה ו/או ההחזרה של המוצר ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי למזמין, לפי העניין וככל שמתחייב על פי הנסיבות ועל פי הדין.
 7. מובהר בזאת כי כל השלמה ו/או החלפה ו/או החזרת מוצר כאמור לעיל, תחייב את המזמין בדמי משלוח כאמור בפרק דמי המשלוח.

ביטול ושינוי הזמנה:

 1. שינוי הזמנה על ידי המזמין תתאפשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי האתר מתחייב כי יעשה כל מאמץ לאפשר את שינוי ההזמנה כמתבקש על ידי המזמין .
 2. ביטול הזמנה יתאפשר אך ורק עד ל-8 שעות לפני מועד האספקה. במידה ומועד האספקה הינו פחות מ- 8 שעות, לא ניתן יהיה לבטל את הזמנה. מובהר, כי במקרה כאמור לעיל, בו ניתן יהיה לבטל ההזמנה זה יזוכה המזמין מהתשלום ששולם על ידו, אולם האתר יהא רשאי לגבות מהמזמין תשלום בגין הביטול.
 3. לאחר שכבר סופקו המוצרים, לא ניתן יהיה לשנות ו/או לבטל את ההזמנה ותחויבו בתשלום מלוא סך ההזמנה או בתשלום ההזמנה המקורית לפני השינוי כאמור, לפי העניין.
 4. במידה ורוכש ביצע הזמנה וביטל לאחר שהדגים עברו עיבוד בהתאם לדרישתו, ולאחר שאישר טלפונית את פרטי ההזמנה, על הרוכש לשאת בתשלום 20% מערך ההזמנה שהוכנה.
 5. שינוי או עדכון הזמנה יתבצע דרך אתר האינטרנט של החברה בלבד. ביטול הזמנה יתאפשר טלפונית דרך המוקד הטלפוני בלבד ובאחריות המזמין לקבל אישור בכתב על ביטול ההזמנה. חשוב לציין כי ברגע שבחרתם לעדכן הזמנה, מתייחסת לכך המערכת כהזמנה חדשה ולפיכך המחירים של ההזמנה המעודכנת יתעדכנו לפי המחירים העדכניים בשעת עדכון ההזמנה. בנוסף, עדכון ההזמנה מבצע שמירה נוספת במסגרת האשראי על כל סכום ההזמנה, אין מדובר בחיוב האשראי אלה בשמירה של מסגרת בלבד.
 6. האתר שלנו יהיה רשאי לשנות ו/או לבטל הזמנה ובלבד שימסור על כך למזמין הודעה לפני מועד האספקה. במקרה של ביטול לא יחויב המזמין בתשלום סך ההזמנה, ובמקרה של שינוי יחויב המזמין בהתאם להזמנה ששונתה.
 7. יודגש כי החזרת מוצרים וביטול הרכישה תהיינה בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ”ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ”ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות אושנגל 61 בע”מ, כפי שתקבע מעת לעת.

מבצעי מכירות:

 1. מעת לעת יימכרו מוצרים באתר שלנו במסגרת מבצעים לקידום מכירות.
 2. המבצעים הנערכים באתר אושנגל 61 בע”מ הנם במסגרת מכירות באתר בלבד, ואינם קשורים ליתר המבצעים המוצעים. האתר שלנו לא יהא מחויב למכור מוצרים במקרה של מוצרים שאינם נמצאים במלאי בזמן ביצוע ההזמנה.
 3. תוקף המבצע הינו בהתאם למועד האספקה לבית הלקוח.

אחריות:

 1. האתר שלנו לא אחראי לנזק ו/או הפסד כלשהו שייגרם למזמין באתר /או לצד שלישי אחר כלשהו כתוצאה משימוש ו/או רכישה המתבצעת באתר.
 2. האמור לעיל, הינו לרבות מקרה של רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעל הכרטיס, ו/או כל פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג’ כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק.
 3. האתר שלנו לא יישא בכל אחריות לנזק שייגרם למזמין במישרין או בעקיפין, וזאת עקב איחור במועד האספקה או מכך שסופקו מוצרים פגומים או לא תקינים, למעט אם הפגם או הקלקול נבעו מרשלנות של אושנגל 61 בע”מ או מי מטעמה. למען הסר ספק מובהר, כי אחריות האתר תהא מוגבלת בכל מקרה עד לגובה סכום המוצר בלבד.
 4. מובהר בזאת, כי מידע בקשר למוצרים המופיעים באתר שלנו הינו לעיתים מיצרני המוצרים, ולפיכך אין האתר שלנו אחראית על מידע זה.
 5. המזמין יישא באחריות מלאה לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו ו/או לצד שלישי אחר כלשהו בגין טעות שביצע המזמין בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצ”ב.
 6. האתר שלנו עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילות האתר ויחד עם זאת המזמין פוטר את האתר מכל אחריות לנזק מכל מין וסוג שהוא שעלולים להיגרם לו ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מפעילות באתר ו/או מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.
 7. האתר לא יהא אחראי, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם למזמין ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית באשר הם.
 8. האתר לא יהא אחראי לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו, בכל הקשור למוצרים שיירכשו באתר שלנו ואשר מסופקים על ידי צד ג’ שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם וסיפק אותם לאושנגל 61 בע”מ, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.
 9. בנוסף יובהר, על אף שבאתר זה מופיע מידע פרסומי וכן קישוריות לאתרים נוספים, אין אתר אחראי לתוכן ו/או למידע שמקורם מצד ג’.
 10. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא אושנגל 61 בע”מ בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי המזמין.
 11. הנתונים המופיעים על המוצרים נמסרו על-ידי ספקי המוצר ובאחריותם.
 12. ייתכנו טעויות ו/או אי התאמות בסימון המוצרים.
 13. אלרגניים / גלוטן – אין להסתמך על הפירוט המופיע במרכיבי המוצר כפי שמופיעים באתר. יש לקרוא את המופיע על גבי המוצר לפני השימוש בו.

אבטחת מידע:

 1. האתר מיישם באתר זה מנגנוני הגנה מתקדמים וזאת על מנת לאבטח את המידע באתר זה.
 2. הינכם מתחייבים שלא לבצע או לנסות לבצע כל פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות- כל ניסיונות חדירה, סריקה ו/או חשיפת מידע וכיוצ”ב. כמו כן, נאסר באיסור מוחלט להפעיל רובוט או אמצעי אוטומטי אחר אשר מטרתו לסרוק נתונים מתוך האתר.
 3. האתר שומר לעצמו את הזכות לחשוף כל מידע אישי אודותיך או אודות השימוש שלך באתר כולל תוכן השימוש ללא קבלת רשות ממך, אם פעולה זו חיונית כדי: (1) לציית לדרישות משפטיות או למלא אחר צווים שניתנו בהליך משפטי או על-ידי רשות מוסמכת על פי כל דין; (2) לאכוף את תנאי השימוש.
 4. מובהר בזאת, כי האתר ייפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי הפעולות האסורות, כמפורט בסעיף זה.
 5. האתר לא יישא בכל אחריות בקשר לחשיפת פרטי המזמין או כל שימוש לרעה אחר, וזאת במידה ולא שמרתם את שם המשתמש ו/או הסיסמה שלכם כראוי או לא החלפתם את סיסמתכם מעת לעת כמומלץ.

פרטיות:

 1. במידה והינכם מעוניינים שלא להיכלל במאגר המידע, יהא עליכם להודיע על כך לאתרבכתב בהתאם להוראות כל דין.
 2. השימוש באתר ואישורך לקבל דיוור תוכן פרסומי מעיד על הסכמתך המפורשת לקבלת דברי פרסומת מהאתר שלנו/או מי מטעמה, כמשמעות הסכמה זו בהוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב – 1982. דברי הפרסומת ישלחו אליך לפי המידע שמסרת לאתר שלנו במהלך הרישום לאתר, או הפרטים שאפשרת לנו גישה אליהם ככל ונרשמת לשירת באמצעות חשבונך ברשתות חברתיות, או בכל מקרה אחר בו מסרת לאתר שלנו את פרטייך, כגון באמצעות טפסי יצירת הקשר הכלולים בשירות.
 3. בכל עת, תוכל לחזור בך מהסכמתך ולהודיע לאתר על סירוב לקבלת דברי פרסומת, דרך כלל או מסוג מסוים, על-ידי משלוח הודעת סירוב. הדרך למשלוח הודעת הסירוב תפורט בדברי הפרסומת שישלח אליך האתר או מי מטעמו. האתר אף יהיה רשאי להשתמש בפרטים שמסרת לצורך משלוח עלוני מידע ותוכן שאינם מהווים דבר פרסומת.
 4. בנוסף, תשומת לבך כי בעת השימוש באתר באמצעות אפליקציה שהורדת אל מכשיר הקצה שברשותך, עשויה האתר שלנו לשלוח אליך הודעות מתפרצות (Push Notifications) באמצעות ממשק האפליקציה או מכשיר הקצה שברשותך. תשומת לבך כי משלוח הודעות כאמור היא תכונה מובנית בחלק ממכשירי הקצה. אין באפשרות האתר לכבות ו/או לנתק תכונה זו במכשירך ובמידה ותבחר לחדול מקבלת הודעות כאמור, יהיה עליך להסיר תכונה זו ביחס לאפליקציה באופן עצמאי, על-ידי שימוש בתפריט ההגדרות הרלוונטי במכשיר הקצה שברשותך.
 5. חלק מהשירותים הניתנים באתר הם “שירותים מבוססי מיקום”, הנעזרים בטכנולוגיית GPS על-מנת לקבוע את מיקומך ולספק לך תכנים או פרסומים התואמים ככל הניתן למיקום זה. לא ניתן לספק את השירותים הללו ללא הסכמתך לשימוש בטכנולוגיה זו ועל-כן בעצם השימוש באתר אתה מסכים לשימוש זה. תוכל בכל עת לבטל את האפשרות לזהות את מיקומך על-ידי ביטול תכונה זו בהגדרות מכשיר הקצה שברשותך.
 6. האתר יהיה רשאי להשתמש בפרטים שהמזמין מסר ובמידע שייאסוף אודות דפוסי השימוש באתר ודפוסי הקניה של המזמינים וזאת לצורך שיפור השירותים, והקשר עימכם, לצורך דיוור ישיר ו/או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי וכיוצ”ב לצד ג’ אחר, לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את זהותו של המזמין.
 7. האתר שמור את המידע שייאסף במאגריו ויהיה רשאי להשתמש בו לפי ראות עיניו במגבלות הוראות תקנון זה וכל דין.
 8. פרטי האשראי של הלקוחות אינם נשמרים ואנו מתחייבים שלא להעביר פרטים אלו לצד שלישי.

קניין רוחני:

 1. הקניין הרוחני באתר אושנגל 61 בע”מ בכלל זה הפטנטים ו/או זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או שמות מסחריים ו/או המדגמים ו/או תמחור המוצרים ומחירון המוצרים וכיוצ”ב, שייכים בלעדית ל אושנגל 61 בע”מ.
 2. זכויות הקניין הרוחני של אושנגל 61 בע”מ כאמור לעיל, יחולו גם על עיצובו הגרפי של האתר, התוכנות, התכנים ובסיסי הנתונים וכל חומר אחר המצוי באתר .
 3. אושנגל 61 בע”מ שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנו.
 4. כל אזכור בקטלוגים השונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד.
 5. האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי. ואין לשכפל ו/או להעתיק ו/או לשווק ו/או למכור ו/או לסרוק ו/או לתרגם ו/או להציג כל חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה ו/או התקבלה הסכמה לכך מהאתר שלנו מראש ובכתב.

הדין החל:

 1. על דרך ההתקשרות באמצעות תקנון זה וכל הקשור בו יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הייחודית הינה נתונה לבתי המשפט בחיפה.
 2. בעצם השימוש באתר אתה נחשב כמי שקרא והסכים לתנאיו.
 3. תקנון האתר תמיד יגבור על כל מבצע ו/או פרסום זמני הקשור לחברה.

הודעות:

כל הודעה שתשלח ע”י אתר אושנגל 61 בע”מ למזמין וזאת על פי הכתובת כפי שמילא המזמין בעת ההזמנה תחשב כאילו הגיע לתעודתה לאחר 48 שעות מיום שנמסרה לדואר ישראל, ואם נמסרה בפקס או במייל – ביום מסירתה.

יצירת קשר

במענה הוירטואלי:  074-7648452

השארת הודעה בווטסאפ האתר.

כתובת למכתבים : לכיש 12, א.ת. קרית ים.

אימייל : service@oceangal61.com             

כל הזכויות שמורות לאושנגל 61 בע”מ.