תודה שביצעתם רכישה!

חיוב סופי יבוצע לאחר שקילה ובכל מקרה לא יעלה על סכום ההזמנה שלכם. אישור ההזמנה נשלח לכתובת המייל אשר הוכנסה בפרטי ההזמנה. 

הודעה על מועד הגעת המשלוח תישלח יום לפני הגעה בSMS- ובמייל.
ביטול הזמנה ייעשה עד 8 שעות לפני מועד הגעה.